Zoeken
 OK

Notarishuis, Antwerpen

Huis in openbare verkoop, Prins Boudewijnlaan 343, 2650 Edegem | Immovlan.be

Huis in openbare verkoop, Prins Boudewijnlaan 343, 2650 Edegem | Immovlan.be

Huis in openbare verkoop Edegem.   [...] elke woensdag en vrijdag van 17u. tot 19u. vanaf woensdag 17/05/2017.   [...] Plaats van verkoop. Notarishuis te Antwerpen.  [...]

Appartement in openbare verkoop, De Roest d'Alkemadelaan 10/12, 2600 Berchem | Immovlan.be

Appartement in openbare verkoop, De Roest d'Alkemadelaan 10/12, 2600 Berchem | Immovlan.be

Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem zal definitief toewijzen na hoger bod, met goedkeuring van de Vrederechter van het Achtste Kanton te Antwerpen.  [...] hall met twee ingemaakte kasten, keuken met bergplaats en vuilschuif, living, WC, badkamer, drie slaapkamers en terras, alsmede onderaards de provisiekelder gemerkt PK 61.   [...] 2.4.1. geen verkavelingsvergunning van toepassing, geen verplicht asbuiltattest, niet het voorwerp van een voorkeur- of projectbesluit, geen herstelmaatregelen bevolen.   [...]

Appartement in openbare verkoop, Turnhoutsebaan 31 bus 4, 2140 Borgerhout | Immovlan.be

Appartement in openbare verkoop, Turnhoutsebaan 31 bus 4, 2140 Borgerhout | Immovlan.be

Notaris Natacha STOOP, te Antwerpen, zal openbaar verkopen, onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, ten overstaan van de Vrederechter van het negende kanton te Antwerpen.  [...] Een overloop met 3 ingemaakte kasten, living, keuken, badkamer, WC, voorterras, slaapkamer met terras, slaapkamer en kelder nummer 3.   [...] enkelzijdige lichtrechtclame (11/12/1979) - Geen dagvaarding - Geen verkavelingsvergunning - Voorkooprecht RUP 2060 - Geen as-built attest.   [...]

Kantoor in openbare verkoop, Hoveniersstraat 19, 2018 Antwerpen | Immovlan.be

Kantoor in openbare verkoop, Hoveniersstraat 19, 2018 Antwerpen | Immovlan.be

Notaris Marc Dens te Antwerpen zal definitief toewijzen op dinsdag 21 maart 2017 te 14 uur ten overstaan van de Vrederechter van het eerste kanton Antwerpen.  [...] 3° dat het gewestplan van Antwerpen van toepassing is met bestemming van het perceel woongebieden + aanvullende voorschriften gp 14.  [...] VOOR ALLE KOPEN. STAD ANTWERPEN 8° afdeling. In een appartementsgebouw, op en met grond en aanhorigheden, genaamd BELAMCO BUILDING, gelegen te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 19, volgens titel en thans ten kadaster gekend sectie H, nummer(s) 1179V21P0000, met een oppervlakte van 224 m².  [...]

Huis in openbare verkoop, Trammezandlei 82, 2170 Merksem | Immovlan.be

Huis in openbare verkoop, Trammezandlei 82, 2170 Merksem | Immovlan.be

Geassocieerd Notaris Marc SLEDSENS, te Antwerpen, zal openbaar verkopen in één verkoopdag onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod en onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigde instantties en dit ten overstaan van de Vrederechter van het tiende kanton Antwerpen bijgestaan door zijn griffier.  [...] vanaf de derde week voor de verkoping tot en met het definitief worden van de verkoping op dinsdag en donderdag tussen 12.00-14.00 uur.   [...] 1.43 VCRO. geen voorkooprecht conform artikel 2.4.1 VCRO. as built attest. geen. BPA Het Dokske de dato 8 juni 1995 is van toepassing.   [...]

Huis in openbare verkoop, Constant Joossenslei 7, 2970 s-Gravenwezel | Immovlan.be

Huis in openbare verkoop, Constant Joossenslei 7, 2970 s-Gravenwezel | Immovlan.be

Notaris Ellen Verhaert te Antwerpen zal definitief toewijzen na hoger bod.  [...] Een woonhuis, op en met grond en alle verdere aanhorigheden gestaan en gelegen te 2970 's Gravenwezel, Constant Joossenslei 7, volgens titel en huidig kadaster bekend wijk B, nummer(s) 312S6 P0000, voor een oppervlakte van vierhonderdtweeëntwintig vierkante meter (422 m²).   [...] Een garage op en met grond en alle verdere aanhorigheden gestaan en gelegen te 2970 's Gravenwezel, Constant Joossenslei 7+, volgens titel en huidig kadaster bekend wijk B, nummer(s) 312K7 P0000, voor een oppervlakte van zesenzestig vierkante meter (66 m²).   [...]

Huis in openbare verkoop, Turnhoutsebaan 234, 2110 Wijnegem | Immovlan.be

Huis in openbare verkoop, Turnhoutsebaan 234, 2110 Wijnegem | Immovlan.be

Geassocieerd notaris Eric Michoel te Antwerpen (Deurne) zal openbaar verkopen, met instelpremie van 1 %.  [...] Living, keuken, toilet, veranda, twee slaapkamers, kelder, berging in tuin. Achteraan in de tuin doorgang naar Fortveldstraat.   [...] Gv, wg, gvkr, gvv, gdv. Het eigendom is opgenomen in de inventaris van leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en /of woningen.   [...]

Onbepaald pand in openbare verkoop, Belfaststraat 2A, 2030 Antwerpen | Immovlan.be

Onbepaald pand in openbare verkoop, Belfaststraat 2A, 2030 Antwerpen | Immovlan.be

Een complex op en met grond te Antwerpen, Belfaststraat 2A. Het complex is gedeeltelijk gelegen in een risicozone voor overstromingen.  [...] stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd op 8 maart 2017 door de stad Antwerpen. er wordt meegedeeld dat er geen informatie is opgenomen inzake aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming woongebied is, dat er geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig art.  [...] Verdere inlichtingen ten kantore van de verkoophoudende notaris Koen De Raeymaecker te 2018 Antwerpen, Quinten Matsyslei 28, tel Tel 03 231 42 75.  [...]

Huis in openbare verkoop, Coöperatielaan 85, 2660 Hoboken | Immovlan.be

Huis in openbare verkoop, Coöperatielaan 85, 2660 Hoboken | Immovlan.be

Notaris Marie-Hélène DE MEESTER te Antwerpen-Berchem zal openbaar verkopen met recht van hoger bod.  [...] sleutel na telefonische afspraak af te halen op het notariskantoor tijdens de kantooruren (9u.  [...] 7. het goed geen voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.   [...]

Huis in openbare verkoop, Wolplein 8, 2660 Hoboken | Immovlan.be

Huis in openbare verkoop, Wolplein 8, 2660 Hoboken | Immovlan.be

Immovlan-code. RAG19505 Referentie. Antwerpen-Hoboken, Wolplein 8 lot 1 ().  [...] Notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen zal definitief toewijzen.  [...] Stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd op 12 januari 2017 door de stad Antwerpen.  [...]