Zoeken
 OK

Maximale bouwdiepte, Bouwdiepte gelijkvloers

Bouwgrond te koop, Grootrootstraat Lot 35, 3680 Neeroeteren | Immovlan.be

Bouwgrond te koop, Grootrootstraat Lot 35, 3680 Neeroeteren | Immovlan.be

BOUWVOLUME. - Maximum 2 bouwlagen toegelaten. INPLANTING BIJGEBOUWEN. - Gelijkvloers mag maximum 40 cm boven het maaiveld liggen.  [...] - Toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is beperkt tot 15 m. - Toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen is beperkt tot 12m.  [...] - Voor de toewijzing van de bouwpercelen wordt de voorkeur gegeven, in eerste instantie, aan de kandidaat koper die geen eigenaar is van een woning of bouwrijp terrein, hetgeen moet blijken uit een recent attest van de ontvanger der registratie dat de koper moet bijbrengen vòòr het verlijden van de akte van verkoop, en in tweede instantie, aan de kandidaat koper die reeds eigenaar is van een woning of bouwrijp terrein indien er voor een bepaald bouwperceel geen kandidaat is, en in beide gevallen in de orde als volgt bepaald.   [...]

Bouwgrond te koop, Aldeneikerweg 0, 3680 Maaseik | Immovlan.be

Bouwgrond te koop, Aldeneikerweg 0, 3680 Maaseik | Immovlan.be

- Diepte perceel. links. 37,61m - rechts. 37,68m. - Toegestane bouwhoogte. kroonlijsthoogte verplicht tussen de 5,50 en 6,00 (= 2 bouwlagen).   [...] Mogelijkheid voor plat dak ofwel hellend dak (tussen 35° en 45°). Een beperkte bouwlaag onder dak (2de verdieping) is enkel vergunbaar met een plat dak gelegen binnen het gabariet van een hellend dak van 45°.   [...] - Gevelmaterialen. vrij te kiezen. - Toegestane bouwdiepte gelijkvloers en eerste verdieping.  [...]

Bouwgrond te koop, 3680 Maaseik | Immovlan.be

Bouwgrond te koop, 3680 Maaseik | Immovlan.be

- Nevenbestemmingen, zoals vrije beroepen, diensten, kleinhandel (geen horeca, als café, restaurant, frituur), zijn toegestaan voor zover ze geen hinder vormen, voor de normale woonkwaliteit.   [...] Bouwdiepte. max. 13m op gelijkvloers. max. 13m op verdieping Bouwhoogte. max. 2 bouwlagen nokhoogte.  [...] Er dient hiervoor een stedenbouwkundige vergunning bekomen te worden.Verkoop onder voorwaarde bekomen nieuwe verkavelingsvergunning.   [...]

Bouwgrond te koop, 9520 Vlierzele | Immovlan.be

Bouwgrond te koop, 9520 Vlierzele | Immovlan.be

Deze biedt de mogelijkheid voor een zeer ruime woonst.Voornaamste stedenbouwkundige voorschriften.   [...] - bouwdiepte max. 18m op gvl.- bouwdiepte max. 12m op verdieping.- gevelbreedte 9m.  [...] Mits samenvoeging van loten is open bebouwing mogelijk. Eveneens een lot open bebouwing (10a86ca) te koop naast deze verkaveling.   [...]

Bouwgrond te koop, Wanzelesteenweg 81 bus A, 9260 Serskamp | Immovlan.be

Bouwgrond te koop, Wanzelesteenweg 81 bus A, 9260 Serskamp | Immovlan.be

Er dient een bouwvrije strook gelaten te worden van minimum 3 m, waardoor het huis een mooie breedte heeft van 7 m.   [...] Bouwdiepte van 10 m. Stedenbouwkundige informatie is te verkrijgen via mail of ter plaatse.  [...] Stedenbouwkundige vergunning. er is nog geen woning aangevraagd. De garage staat er met bouwvergunning en de werken zijn uitgevoerd volgens vergunning.   [...]

Bouwgrond te koop, Kroonstraat LOT 5, 1755 Gooik | Immovlan.be

Bouwgrond te koop, Kroonstraat LOT 5, 1755 Gooik | Immovlan.be

GOOIK. L&S vastgoed biedt u deze ideaal gelegen bouwgrond aan voor een woning in open verband.   [...] OOK VRIJE BEROEPEN MOGELIJK. De gevelbreedte bedraagt 11,50 meter, de bouwdiepte 17 meter.  [...] Stedenbouwkundige bestemming. Landschappelijk waardevol agrarisch gebied.   [...]

Bouwgrond te koop, Molenheide 127, 2242 Pulderbos | Immovlan.be

Bouwgrond te koop, Molenheide 127, 2242 Pulderbos | Immovlan.be

De aquarel en de grondplannen in de fotoreportage geven louter een indicatie van hetgeen U op deze grond zou kunnen bouwen.   [...] Type. open bebouwing - ééngezinswoning Bebouwbare oppervlakte. max. 250m² 3 meter afstand van de zijperceelgrenzen Bouwbreedte.   [...] Max. 2/3 van de perceelsbreedte, gemeten op de bouwlijn Bouwdiepte. Max. 1/2 van de perceelsbreedte Type dak.  [...]