Zoeken
 OK

Gewestplan, Woongebied

Huis in openbare verkoop - Machelen (Immovlan IM027300)

Huis in openbare verkoop - Machelen (Immovlan IM027300)

niet conform, bovengrondse stookolietank (1.200 liter). oranje dop. Geen overstromingsgebied, woongebied volgens gewestplan, vermoeden van vergunning, geen verkaveling, geen bouwovertredingen, rooilijnplan d.  [...] niet conform. Geen overstromingsgebied (wel deels van nature overstroombaar via waterloop/afstromend water), woongebied volgens gewestplan, vermoeden van vergunning, geen verkaveling, geen bouwovertredingen, rooilijnplan d.  [...] Inlichtingen op de kantoren van de verkoophoudende notarissen. Zie ook www.vlan.   [...]

Huis in openbare verkoop - Nieuwerkerken (Immovlan IM027034)

Huis in openbare verkoop - Nieuwerkerken (Immovlan IM027034)

Dubbele beglazing. Stedenbouw. gewestplan. woongebied, wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor interpretatie vatbaar.  [...] geen verkavelingsvergunning. geen mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, geen afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone, geen risicozone voor overstroming.   [...] Keuringsattest elektrische installatie d.d. 19/07/2012. niet conform. Vrij van gebruik na betaling van de koopsom en kosten.   [...]

Huis in openbare verkoop - Mechelen (Immovlan IM027482)

Huis in openbare verkoop - Mechelen (Immovlan IM027482)

Minimum-inzetprijs. € 412.000,00. 2.Een woonhuis, gelegen Moensstraat 7, kadastraal bekend, eerste afdeling, sectie D, nummer(s) 624/H, groot 1a03ca, KI € 451.   [...] -in gewestplan Mechelen de dato 5/8/1976 met als bestemming. -voor de Hombeeksesteenweg woongebied, -voor Moensstraat 7-9 woongebied met cult.  [...] , historische of esthetische waarde. -in een gewestelijk RUP. afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen dd 18/7/2008.  [...]

Grond te koop - Balen (Immovlan RAD11285)

Grond te koop - Balen (Immovlan RAD11285)

Bestemming.woongebied met achteraan volgens het gewestplan bosgebied.  [...] Dossier in uitwerking en wordt door landmeter verdeeld in 2 kavels.   [...] Woning met een aparte inkom wordt enkel terras toegestaan op V1.   [...]

Huis in openbare verkoop - Wemmel (Immovlan IM027150)

Huis in openbare verkoop - Wemmel (Immovlan IM027150)

Nutsvoorzieningen. elektriciteit en watervoorziening aanwezig, verwarming op gas, tellerkasten.   [...] - Volgens het Gewestplan gelegen in woongebied. - stedenbouwkundige vergunningen bekend d.  [...] d. 25/2/1970 bouwen woning. - geen dagvaarding noch voorkooprecht in het kader van Vlaamse Codex RO.   [...]

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Nederbrakel (Immovlan IM027314)

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Nederbrakel (Immovlan IM027314)

te verbouwen HANDELSHUIS met grond Neerstraat 44 Gemeente Brakel, eerste kadastrale afdeling, Nederbrakel, sectie A, nummer 641/02L, groot 2 a 82 ca.   [...] Gunstig bodemattest. Volgens gewestplan gelegen in woongebied. Geen dagvaarding art.  [...] in taverne 't Amusement te Nederbrakel, Marktplein 13. Alle verdere inlichtingen op het kantoor van de verkoophoudende notaris.   [...]

Huis in openbare verkoop - Merelbeke (Immovlan IM027187)

Huis in openbare verkoop - Merelbeke (Immovlan IM027187)

000 m². Stedenbouw. volgens het gewestplan gelegen in woongebied / stedenbouwkundige vergunning d.  [...] d. 01/12/1976 voor het bouwen van een woning en d.d. 28/06/2007 voor het rooien van bomen / geen dagvaardingen overeenkomstig artikel 6.   [...] Zie ook www.notarim.be en www.vlan.be. Notaris Jan MYNCKE Oudenaardsesteenweg 97, 9000 Gent Tel.   [...]

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Meerbeke (Immovlan IM027263)

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Meerbeke (Immovlan IM027263)

NINOVE - MEERBEKE OPENBARE VERKOPING Meester Thierry Van Sinay, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke, verkoopt openbaar, aan de meestbiedende, namens wie het behoort, het hierna beschreven goed.   [...] EPC. geen residentieel gebouw. Stedenbouw. volgens gewestplan gelegen in woongebied.  [...] Bodemattest d.d. 19/02/2014. Vrij van gebruik. Onmiddellijke ingenot- en ingebruiktreding mits betaling van koopsom, koopkosten en aankleven.   [...]

Huis in openbare verkoop - Appels (Immovlan IM027061)

Huis in openbare verkoop - Appels (Immovlan IM027061)

GEZINSWONING op en met grond Heirstraat 114 Stad Dendermonde, tweede afdeling Appels, gekend ten kadaster in de 2de afd.   [...] Stedenbouw. volgens gewestplan gelegen in woongebied. Geen dagvaarding overeenkomstig Art.  [...] Blanco bodemattest d.d. 14 mei 2014. Vrij van gebruik. bij betaling van koopsom en kosten.   [...]

Huis in openbare verkoop - Hamme (Immovlan IM027269)

Huis in openbare verkoop - Hamme (Immovlan IM027269)

TE RENOVEREN WONING op en met grond Kleinhulst 19 Gemeente Hamme, tweede afdeling, gekend ten kadaster in de 2de afd.   [...] 2 slpks. Zolder. Stedenbouw. volgens gewestplan gelegen in woongebied. Vergunningen afgeleverd.  [...] 2.4.1 VCRO. Blanco bodemattest. Recht van voorkoop VLM. Vrij van gebruik. bij betaling van koopsom en kosten.   [...]