Zoeken
 OK

Gewestplan, Woongebied

Huis in openbare verkoop - Machelen (Immovlan IM027300)

Huis in openbare verkoop - Machelen (Immovlan IM027300)

niet conform, bovengrondse stookolietank (1.200 liter). oranje dop. geen overstromingsgebied, woongebied met landelijk karakter volgens gewestplan, vermoeden van vergunning voor woning (niet voor bijgebouwen), geen verkaveling, geen bouwovertredingen, geen voorkoop, blanco bodemattest d.  [...] niet conform, bovengrondse stookolietank (1.200 liter). oranje dop. Geen overstromingsgebied, woongebied volgens gewestplan, vermoeden van vergunning, geen verkaveling, geen bouwovertredingen, rooilijnplan d.  [...] niet conform. Geen overstromingsgebied (wel deels van nature overstroombaar via waterloop/afstromend water), woongebied volgens gewestplan, vermoeden van vergunning, geen verkaveling, geen bouwovertredingen, rooilijnplan d.  [...]

Huis in openbare verkoop - Mechelen (Immovlan IM027482)

Huis in openbare verkoop - Mechelen (Immovlan IM027482)

Minimum-inzetprijs. € 412.000,00. 2.Een woonhuis, gelegen Moensstraat 7, kadastraal bekend, eerste afdeling, sectie D, nummer(s) 624/H, groot 1a03ca, KI € 451.   [...] -in gewestplan Mechelen de dato 5/8/1976 met als bestemming. -voor de Hombeeksesteenweg woongebied, -voor Moensstraat 7-9 woongebied met cult.  [...] , historische of esthetische waarde. -in een gewestelijk RUP. afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen dd 18/7/2008.  [...]

Huis in openbare verkoop - Hamme (Immovlan IM027269)

Huis in openbare verkoop - Hamme (Immovlan IM027269)

TE RENOVEREN WONING op en met grond Kleinhulst 19 Gemeente Hamme, tweede afdeling, gekend ten kadaster in de 2de afd.   [...] 2 slpks. Zolder. Stedenbouw. volgens gewestplan gelegen in woongebied. Vergunningen afgeleverd.  [...] 2.4.1 VCRO. Blanco bodemattest. Recht van voorkoop VLM. Vrij van gebruik. bij betaling van koopsom en kosten.   [...]

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Gent (Immovlan IM027397)

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Gent (Immovlan IM027397)

GENT OPENBARE VERKOOP WOON- EN HANDELSHUIS Brugsesteenweg 67 Bestaande uit. gelijkvloers.   [...] pittazaak (gelagzaal met frituur), keuken en achterkeuken, badkamer, woonplaats.   [...] volgens gewestplan Gentse en Kanaalzone in woongebied. Geen wettelijk voorkooprecht.  [...]

Huis in openbare verkoop - Wondelgem (Immovlan IM027289)

Huis in openbare verkoop - Wondelgem (Immovlan IM027289)

Codex RO. volgens gewestplan. woongebied. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van toepassing.  [...] Watertoets. niet overstromingsgevoelig gebied. Beschikbaar. onmiddellijk na betaling koopsom en kosten.   [...] be. ENIGE ZITDAG. donderdag 18 september 2014 om 17 u. in het Hof van Vlaanderen te Gent-Wondelgem, Botestraat 10.   [...]

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Nederbrakel (Immovlan IM027314)

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Nederbrakel (Immovlan IM027314)

te verbouwen HANDELSHUIS met grond Neerstraat 44 Gemeente Brakel, eerste kadastrale afdeling, Nederbrakel, sectie A, nummer 641/02L, groot 2 a 82 ca.   [...] Gunstig bodemattest. Volgens gewestplan gelegen in woongebied. Geen dagvaarding art.  [...] in taverne 't Amusement te Nederbrakel, Marktplein 13. Alle verdere inlichtingen op het kantoor van de verkoophoudende notaris.   [...]

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Meerbeke (Immovlan IM027263)

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Meerbeke (Immovlan IM027263)

NINOVE - MEERBEKE OPENBARE VERKOPING Meester Thierry Van Sinay, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke, verkoopt openbaar, aan de meestbiedende, namens wie het behoort, het hierna beschreven goed.   [...] EPC. geen residentieel gebouw. Stedenbouw. volgens gewestplan gelegen in woongebied.  [...] Bodemattest d.d. 19/02/2014. Vrij van gebruik. Onmiddellijke ingenot- en ingebruiktreding mits betaling van koopsom, koopkosten en aankleven.   [...]

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Ronse (Immovlan IM027382)

Bedrijfsvastgoed in openbare verkoop - Ronse (Immovlan IM027382)

- Geen recente stedenbouwkundige vergunning. - Volgens het gewestplan Oudenaarde gelegen in woongebied.  [...] - Bestemming volgens het PRUP. stedelijk gebied. - Geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel 6.   [...] 1.1 tot en met 6.1.43 VCRO. - Geen voorkooprecht overeenkomstig Art. 2.4.1 VCRO, wel overeenkomstig Vlaamse Wooncode.   [...]

Huis in openbare verkoop - Ronse (Immovlan IM027463)

Huis in openbare verkoop - Ronse (Immovlan IM027463)

WOONHUIS met aanhorigheden Kruisstraat 95 Stad Ronse - eerste afdeling - Bekend ten kadaster in de eerste afdeling sectie B nummer 59N, groot één are veertig centiaren (1 a 40 ca).   [...] - volgens het gewestplan. woongebied. Geen dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften.  [...] uit een attest opgemaakt door Technisch Bureau Verbrugghen vzw op 3 december 2013 blijkt dat er geen energieprestatiecertificaat dient opgemaakt te worden vermits er geen verwarmingselementen aanwezig zijn.   [...]

Huis in openbare verkoop - Mechelen (Immovlan IM027165)

Huis in openbare verkoop - Mechelen (Immovlan IM027165)

- tussenverdieping. badkamer. - 1e verdieping. onafgewerkte voorkamer en achterkamer.   [...] Dit goed is gelegen volgens Gewestplan Mechelen in woongebied. Erfdienstbaarheid van openbaar nut.  [...] Onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en koopkosten. Geen voorkooprecht.   [...]